VCI Link là gì?

VCI Link là công cụ cung cấp tóm tắt và liên kết (link) đến bài toàn văn (Fulltext) cho các bài báo trên các tạp chí đạt chuẩn tối thiểu VCI (Vietnam Citation Index).

 

VCI Link hoạt động như thế nào ?

VCI Link sẽ hoạt động dựa vào chế độ tự động feed của các tạp chí vào hệ thống sau khi tạp chí được thẩm định đạt chuẩn. Với một số tạp chí không thể tự động feed, VCI Link sẽ upload metadata của từng số của tạp chí.

 

Tại sao nên sử dụng VCI Link ?

VCI Link là thư viện cung cấp các đề mục, tóm tắt và liên kết các bài báo đạt chuẩn tối thiểu của VCI phục vụ cho tham khảo và học tập. VCI Link hoạt động như thư viện mở, miễn phí cung cấp các đề mục, tóm tắt của các công bố được công bố trong nước.

VCI cung cấp công cụ xuất (export) để trích dẫn sử dụng các phần mềm quản lí tài liệu tham khảo Endnote, Procites, Ref Manager…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *